Quy trình sản xuất chè

Cách pha trà ngon

Cách pha trà ngon

Bí quyết trong cách pha trà ngon nằm trong 3 yếu tố: Nhiệt độ nước, thời gian hãm và lượng trà đủ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT